CATALÀ

En aquesta Política de Privacitat t’informarem amb total transparència sobre la finalitat d’aquest lloc web i tot el que afecta a les dades que ens facilitis, així com de les obligacions i drets que et corresponen.

Per començar, has de saber que aquest lloc web s’adapta a la normativa vigent en relació amb la protecció de dades, el que afecta a les dades personals que ens facilitis amb el teu consentiment exprés i a les cookies que utilitzem perquè aquest lloc web funcioni correctament i pugui desenvolupar la seva activitat.

Concretament, aquesta web s’ajusta al compliment de les següents normatives:

El RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques) que és la nova normativa de la Unió Europea que unifica la regulació del tractament de les dades personals en els diferents països de la UE.

La LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, el Reglament de desenvolupament de la LOPD) que regula el tractament de les dades personals i les obligacions que hem d’assumir els responsables d’una web o un bloc a l’hora de gestionar aquesta informació.

La LSSI (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic) que regula les transaccions econòmiques a través de mitjans electrònics, com és el cas d’aquest bloc.

DADES D’IDENTIFICACIÓ

El responsable i titular d’aquest lloc web és Fundació Catalana de Pediatria

Nom: Fundació Catalana de Pediatria

CIF: G-60783826

Domicili Social: c / Major de Can Caralleu, 1-7 08017 Barcelona

Activitat del lloc web: mostrar informació sobre la Secció d’Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria.

Correu electrònic: hola@pediatresap.cat

Les dades personals que ens facilitis, sempre amb el teu consentiment exprés, s’emmagatzemaran i tractaran amb les finalitats previstes i descrits a continuació en aquesta Política de Privacitat, fins al moment en què ens demanis que les eliminem.

T’informem que aquesta política de privacitat pot ser modificada en qualsevol moment, per tal d’adaptar-la a novetats legislatives o canvis en les nostres activitats, essent vigent la que en cada moment es trobi publicada a la web. Aquesta modificació se’t notificarà abans de la seva aplicació.

CONDICIONS D’ÚS

Has de saber, per la teva tranquil·litat, que sempre et demanarem el teu consentiment exprés per a obtenir les teves dades amb la corresponent finalitat especificada en cada cas, el que implica que, en cas d’atorgar aquest consentiment, has llegit i acceptat aquesta política de privacitat.

En el moment en què accedeixis i utilitzis aquesta web, assumeixes la teva condició d’usuari o usuària amb els teus corresponents drets i obligacions.

Si ets major de 13 anys, podràs registrar-te com usuari/ària en aquest lloc web sense el previ consentiment dels teus pares o tutors.

Si ets menor de 13 anys, et caldrà el consentiment dels teus pares o tutors per al tractament de les teves dades personals.

REGISTRE I FINALITAT DE LES TEVES DADES

En funció del formulari o secció a la qual accedeixis, et demanarem exclusivament les dades necessàries amb les finalitats descrites a continuació. En tot moment, hauràs de donar el teu consentiment exprés, quan et sol·licitem informació personal per diferents motius:

Les finalitats concretes que particularment s’indiquin en cadascuna de les pàgines o seccions on aparegui el formulari de registre o contacte electrònic.

Amb caràcter general, per a atendre les teves sol·licituds, comentaris, consultes o qualsevol tipus de petició que facis com a usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que posem a la teva disposició

Per informar sobre consultes, peticions, activitats, productes, novetats i/o serveis; via e-mail, fax, WhatsApp, Skype, telèfon proporcionat, sms i mms.

Per enviar comunicacions comercials o publicitàries a través de qualsevol altre mitjà electrònic o físic, que possibiliti realitzar comunicacions.

Aquestes comunicacions sempre seran relacionades amb els nostres productes, serveis, novetats o promocions, així com aquells productes o serveis que puguem considerar del teu interès i que puguin oferir col·laboradors, empreses o “partners” amb els que mantinguem acords de promoció o col·laboració comercial.

Si és així, et garantim que aquests tercers mai tindran accés a les teves dades personals, amb les excepcions reflectides a continuació, sent en tot cas aquestes comunicacions realitzades per part de la Fundació Catalana de Pediatria, com a titular de la web.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari o usuària, ets l’únic o única responsable de la veracitat i modificació de les dades que facis arribar a Fundació Catalana de Pediatria, alliberant-nos de qualsevol responsabilitat referent a això.

És a dir, a tu et correspon garantir i respondre en qualsevol cas de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i et compromets a mantenir-les degudament actualitzades.

D’acord a l’expressat en aquesta Política de Privacitat, acceptes proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

BAIXES DE SUBSCRIPCIÓ I DRET DE REVOCACIÓ

Com a titular de les dades que ens hagis facilitat, podràs exercir en qualsevol moment els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant-nos un correu electrònic a (hola@pediatresap.cat) i adjuntant una fotocòpia del teu document d’identitat (DNI) com a prova vàlida.

Igualment, podràs donar-te de baixa en qualsevol moment per deixar de rebre la nostra newsletter o qualsevol altra comunicació comercial, directament des del mateix correu electrònic que hagis rebut o enviant-nos un correu a (hola@pediatresap.cat).

ACCÉS A DADES PER COMPTE DE TERCERS

Per poder prestar serveis estrictament necessaris per al funcionament i desenvolupament de les activitats d’aquest lloc web, us informem que compartim dades amb els següents prestadors de servei sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Pots tenir la total tranquil·litat que aquests tercers no podran utilitzar aquesta informació per a cap altra finalitat que no estigui regulat específicament en les nostres relacions amb ells en virtut de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Aquest lloc web està allotjat en SiteGround Spain S.L., amb marca comercial SiteGround, que proporciona els serveis de hosting perquè puguis accedir i navegar pel nostre lloc. Pots consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta empresa en el següent enllaç: https://www.siteground.es/privacidad.htm

La nostra web utilitza servidors publicitaris per tal de facilitar els continguts comercials que visualitzes a les nostres pàgines. Aquests servidors publicitaris utilitzen cookies que li permeten adaptar els continguts publicitaris als perfils demogràfics dels usuaris:

Google Analytics:

Google Analytics és un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”).

Google Analytics utilitza cookies, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar al website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web.

La informació que genera la cookie sobre el teu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet.

Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi.

Com a usuari o usuària, i en exercici dels teus drets, pots rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, has de saber que si ho fa pot ser que no puguis fer servir la plena funcionalitat d’aquest lloc web.

En utilitzar aquesta web, d’acord amb la informació facilitada en aquesta Política de Privacitat, acceptes el tractament de dades per part de Google en la forma i per als fins indicats.

Per a més informació, pots consultar la política de privacitat de Google a https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

MESURES DE SEGURETAT

Com a titular del web, Fundació Catalana de Pediatria i la Secció d’Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria han adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats.

Et recordem que, per a més informació, pots consultar les nostres pàgines de Avís legal i Política de cookies.

CASTELLANO

En esta Política de Privacidad te informaremos con total transparencia sobre la finalidad de este sitio web y todo lo que afecta a los datos que nos facilites, así como de las obligaciones y derechos que te corresponden.

Para empezar, debes saber que este sitio web se adapta a la normativa vigente en relación con la protección de datos, lo que afecta a los datos personales que nos facilites con tu consentimiento expreso y a las cookies que utilizamos para que este sitio web funcione correctamente y pueda desarrollar su actividad.

Concretamente, esta web se ajusta al cumplimiento de las siguientes normativas:

El RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas) que es la nueva normativa de la Unión Europea que unifica la regulación del tratamiento de los datos personales en los distintos países de la UE.

La LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, el Reglamento de desarrollo de la LOPD) que regula el tratamiento de los datos personales y las obligaciones que debemos asumir los responsables de una web o un blog a la hora de gestionar esta información.

La LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico) que regula las transacciones económicas mediante medios electrónicos, como es el caso de este blog.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

El responsable y titular de este sitio web es Fundació Catalana de Pediatria

  • Nombre: Fundació Catalana de Pediatria
  • CIF: G-60783826
  • Domicilio Social: c/Major de Can Caralleu, 1-7 08017 Barcelona
  • Actividad del sitio web: mostrar información sobre la Secció d’Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria.
  • Correo electrónico: hola@pediatresap.cat

Los datos personales que nos facilites, siempre con tu consentimiento expreso, se almacenarán y tratarán con los fines previstos y descritos a continuación en esta Política de Privacidad, hasta el momento en que nos pidas que los eliminemos.

Te informamos de que esta Política de Privacidad puede ser modificada en cualquier momento, con el fin de adaptarla a novedades legislativas o cambios en nuestras actividades, siendo vigente la que en cada momento se encuentre publicada en la web. Dicha modificación se te notificará antes de su aplicación.

CONDICIONES DE USO

Debes saber, para tu tranquilidad, que siempre te solicitaremos tu consentimiento expreso para recabar tus datos con la correspondiente finalidad especificada en cada caso, lo que implica que, en caso de otorgar ese consentimiento, has leído y aceptado esta Política de Privacidad.

En el momento en que accedas y utilices esta web, asumes tu condición de usuario o usuaria con tus correspondientes derechos y obligaciones.

Si eres mayor de 13 años, podrás registrarte como usuario en este sitio web sin el previo consentimiento de tus padres o tutores.

Si eres menor de 13 años, necesitarás el consentimiento de tus padres o tutores para el tratamiento de tus datos personales.

REGISTRO Y FINALIDAD DE TUS DATOS

En función del formulario o sección a la que accedas, te solicitaremos exclusivamente los datos necesarios con las finalidades descritas a continuación. En todo momento, deberás dar tu consentimiento expreso, cuando te solicitemos información personal con las siguientes finalidades:

  • Las finalidades concretas que particularmente se indiquen en cada una de las páginas o secciones donde aparezca el formulario de registro o contacto electrónico.
  • Con carácter general, para atender tus solicitudes, comentarios, consultas o cualquier tipo de petición que realices como usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que ponemos a tu disposición
  • Para informarte sobre consultas, peticiones, actividades, productos, novedades y/o servicios; vía e-mail, fax, Whatsapp, Skype, teléfono proporcionado, sms y mms.
  • Para enviarte comunicaciones comerciales o publicitarias a través de cualquier otro medio electrónico o físico, que posibilite realizar comunicaciones.

Estas comunicaciones, siempre serán relacionadas con nuestros productos, servicios, novedades o promociones, así como aquellos productos o servicios que podamos considerar de tu interés y que puedan ofrecer colaboradores, empresas o “partners” con los que mantengamos acuerdos de promoción o colaboración comercial.

De ser así, te garantizamos que estos terceros nunca tendrán acceso a tus datos personales, con las excepciones reflejadas a continuación, siendo en todo caso estas comunicaciones realizadas por parte de Fundació Catalana de Pediatria, como titular de la web.

EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS

Como usuario o usuaria, eres el único o la única responsable de la veracidad y modificación de los datos que remitas a Fundació Catalana de Pediatria, exonerándonos de cualquier responsabilidad al respecto.

Es decir, a ti te corresponde garantizar y responder en cualquier caso de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y te comprometes a mantenerlos debidamente actualizados.

De acuerdo a lo expresado en esta Política de Privacidad, aceptas proporcionar información completa y correcta en el formulario de contacto o suscripción.

BAJAS DE SUSCRIPCIÓN Y DERECHO DE REVOCACIÓN

Como titular de los datos que nos hayas facilitado, podrás ejercer en cualquier momento tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviándonos un correo electrónico a (hola@pediatresap.cat) y adjuntándonos una fotocopia de tu documento de identidad como prueba válida.

Igualmente, podrás darte de baja en cualquier momento para dejar de recibir nuestra newsletter o cualquier otra comunicación comercial, directamente desde el mismo email que hayas recibido o enviándonos un correo a (hola@pediatresap.cat).

ACCESO A DATOS POR CUENTA DE TERCEROS

Para poder prestar servicios estrictamente necesarios para el funcionamiento y desarrollo de las actividades de este sitio web, te informamos de que compartimos datos con los siguientes prestadores de servicio bajo sus correspondientes condiciones de privacidad.

Puedes tener la total tranquilidad de que estos terceros no podrán utilizar dicha información para ningún otro fin que no esté regulado específicamente en nuestras relaciones con ellos en virtud de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.

Este sitio web está alojado en SiteGround Spain S.L., con marca comercial SiteGround, que proporciona los servicios de hosting para que puedas acceder y navegar por nuestro sitio. Puedes consultar la política de privacidad y demás aspectos legales de esta empresa en el siguiente enlace: https://www.siteground.es/privacidad.htm

Nuestra web utiliza servidores publicitarios con el fin de facilitar los contenidos comerciales que visualizas en nuestras páginas. Dichos servidores publicitarios utilizan cookies que le permiten adaptar los contenidos publicitarios a los perfiles demográficos de los usuarios:

Google Analytics:

Google Analytics es un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).

Google Analytics utiliza cookies, que son archivos de texto ubicados en tu ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web.

La información que genera la cookie acerca de tu uso del website (incluyendo tu dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet.

Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga.

Como usuario o usuaria, y en ejercicio de tus derechos, puedes rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de tu navegador, sin embargo, debes saber que si lo hace puede que no puedas usar la plena funcionabilidad de este sitio web.

Al utilizar esta web, de acuerdo a la información facilitada en esta Política de Privacidad, aceptas el tratamiento de datos por parte de Google en la forma y para los fines indicados.

Para más información, puedes consultar la política de privacidad de Google en https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Como titular de la web, Fundació Catalana de Pediatria ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización necesaria para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados.

Te recordamos que, para más información, puedes consultar nuestras páginas de Avís legal y Política de cookies.