Filosofia

Missió

La missió de la SAP-SCP és promoure l’excel·lència professional. Per tant ens proposem: 

 • Ser un espai de trobada que faciliti les relacions entre els i les pediatres de diferents territoris: crear una xarxa de pediatres interrelacionada que permeti consensuar actuacions, compartir coneixements i experiències
 • Promoure la formació continuada dels i de les pediatres d’atenció primària i dels metges en formació per assolir habilitats en la utilització d’eines rigoroses que permetin oferir una assistència de qualitat i amb base científica per millorar la salut i benestar dels nostres infants i les seves famílies
 • Facilitar la recerca en l’àmbit de l’atenció Primària. 
 • Promoure els i les pediatres de Primària com a principals interlocutors de l’infant i les seves famílies.
 • Des de La SAP-SCP volem també assessorar a la Societat Catalana de Pediatria, i quan calgui a l’Administració i a la Societat Civil, en tot allò que faci referència a la salut i la malaltia en l’àmbit de l’Atenció Primària pediàtriques. 
 • Promoure l’apoderament de les famílies en la cura dels nens i nenes és una part important de la nostra tasca i per això s’ha creat un espai dedicat als pares/mares amb l’objectiu d’aproprar-los la pediatria i al mateix temps que la pediatria s’apropi a les famílies.

Visió

La Secció d’Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria (SAP-SCP) vol esdevenir la societat científica de referència pels professionals facultatius de pediatria que treballen a l’Atenció Primària a nivell de Catalunya. La Secció d’AP entén que els i les pediatres d’atenció primària han de ser els referents de salut dels infants i adolescents del territori català.

Valors

Compromís

La Secció està compromesa en la defensa dels drets dels infants.

Qualitat

Treballem en equip i vetllem perquè els nostres professionals tinguin les eines suficients per realitzar un treball de qualitat.

Innovació

Vetllem perquè professionals i famílies disposin d'accés a les últimes recomanacions sobre salut pediàtrica.

Comunitat

Som un grup de professionals de l'assistència primària que treballem en xarxa compartint experiències i coneixements.

Il·lusió

Mantenim la il·lusió per defensar una pediatria d'atenció primària de qualitat i de referència en la salut pediàtrica.

La secció

Composició de l’òrgan de govern i equip directiu:

 • Presidenta: Dolors Canadell Villaret.
 • Secretaria: Anna Martínez Urgell. 
 • Vocal: Josep de la Flor Brú. 
 • Vocal: José Vicent Balaguer Martínez. 
 • Vocal: Elena Alcover Bloch.

Memòria econòmica.

Estatuts