CATALÀ 

Aquest Avís Legal té l’objectiu d’informar-te dels teus drets i obligacions com a usuari o usuària d’aquest lloc web. Aquí trobaràs tota la informació que necessites sobre aquest lloc web, la seva activitat, les dades personals que recull i la finalitat, així com les normes d’ús que regulen l’ús d’aquesta web. 

En el moment en que accedeixis a aquest lloc web de pediatresap.cat, assumeixes la condició d’usuari o usuària, i t’afecta directament el contingut d’aquest Avís Legal. Per això és important que el llegeixis per a dissipar qualsevol dubte que puguis tenir i alhora tinguis coneixement de causa sobre les condicions què estàs acceptant. 

Per començar, has de saber que aquest lloc web compleix les normatives vigents en matèria de protecció de dades, amb l’objectiu d’aportar-te les garanties, la seguretat i la transparència que, com a usuari/ària et corresponen, a l’hora d’utilitzar aquesta web. 

El RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas) que és la nova normativa de la Unió Europea que unifica la regulació del tractament de les dades personals als diferents països de la UE. 

La LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, el Reglamento de desarrollo de la LOPD) que regula el tractament de les dades personals i les obligacions què hem d’assumir els/les responsables d’una web o un blog a l’hora de gestionar aquesta informació. 

La LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico) que regula les transaccions econòmiques mitjançant medis electrònics, cos és el cas d’aquest blog. 

DADES D’IDENTIFICACIÓ

El responsable i titular d’aquest lloc web és Fundació Catalana de Pediatria

  • Nom: Fundació Catalana de Pediatria
  • CIF: G-60783826
  • Domicili Social: c / Major de Can Caralleu, 1-7 08017 Barcelona
  • Activitat del lloc web: mostrar informació sobre la Secció d’Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria.
  • Correu electrònic: hola@pediatresap.cat

NORMES D’ACCÉS AL LLOC WEB

Com a usuari o usuària de la nostra web, també tens una sèrie d’obligacions: 

No podràs utilitzar aquest lloc web per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, has de fer-ne un ús conforme a les condicions establertes en el present Avís Legal. 

No podràs realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa. 

Tú seràs l’únic/a responsable de la veracitat i la exactitud dels continguts que introdueixis en aquesta web i de les dades personals què ens facilitis amb les finalitats previstes a la nostra Política de Privacitat.

També seràs l’únic/a responsable de la realització de qualsevol actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial en els llocs de tercers als que et puguem derivar des d’aquest lloc web per el desenvolupament de la nostra activitat. 

Com a responsable del lloc web, Fundació Catalana de Pediatria podrà interrompre el servei de la plana que estigui essent utilitzada per l’usuari o usuària i resoldre de manera immediata la relació si detecta un ús de la web o de qualsevol dels serveis que s’ofereixen a la web que es pugui considerar contrari a allò expressat en el present Avís Legal. 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d’aquest lloc web (text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i  presentació dels seus continguts) es troba protegida per les lleis vigents sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat. 

Com a titular d’aquest lloc web, Fundació Catalana de Pediatria no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per part dels usuaris o de les usuàries no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta plana i dels seus continguts és responsable del usuari o de la usuària. 

De la mateixa manera, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda a la plana, sigui quina sigui la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a fer-ho, sense autorització prèvia de Fundació Catalana de Pediatria. 

ENLLAÇOS O LINKS

Aquest lloc web inclou enllaços o links a llocs de tercers. Les planes que pertanyen a aquests tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per la nostra part, i Fundació Catalana de Pediatria no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web, ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privacitat o al tractament de les seves dades de caràcter personal o altres que se’n puguin derivar. 

Així doncs, et recomanem la lectura detinguda de les condicions d’ús, política de privacitat, avisos legals i/o similars d’aquests llocs. 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

En exercici del seu dret com a titular d’aquesta web, t’informem que Fundació Catalana de Pediatria no es fa responsable en cap cas d’això que exposem a continuació: 

Ni la qualitat del servei, ni la velocitat d’accés, ni el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la plana. 

L’existència de virus, malware, programes maliciosos o danyins en els continguts. 

L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal. 

La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris i usuàries en aquest lloc web. 

Dels danys que poguessin provenir de l’ús il·legal o indegut d’aquest blog. 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Aquest lloc web compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, cosa que implica que, com a usuari o usuària, hauràs de donar el teu consentiment exprés abans de facilitar-nos dades personals a través dels diferents formularis posats a disposició en les seccions de la nostra plana.

Així doncs, en nom de la transparència i de l’exercici del teu dret, el nostre deure és informar-te sobre les dades personals que recollim, emmagatzemem i tractem i amb quines finalitats, amb la possibilitat, en qualsevol moment, de revocar lliurement el teu consentiment. 

Tota aquesta informació la podràs trobar a la nostra Política de Privacitat

POLÍTICA DE COOKIES

Tal i com et vàrem informar tan bon punt has accedit a la nostra web, aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers amb l’objectiu de proporcionar-te la millor experiència d’usuari o usuària i desenvolupar la nostra activitat. 

En qualsevol moment, tindràs l’opció de configurar el teu navegador per a desestimar l’ús d’aquestes cookies que, en algun cas, afectaran a la teva experiència d’usuari o usuària. 

Per accedir a la informació completa sobre l’ús de cookies en aquest lloc web, la seva finalitat i la seva desestimació, pots consultar la nostra Politica de cookies

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal es troba sotmès a la legislació española vigent. 

En cas necessari, davant de qualsevol tipus de controversia de caràcter legal, Fundació Catalana de Pediatria i l’usuari o usuària, amb la renúncia expressa a qualsevol altre fòrum, se sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari o usuària per a qualsevol controvèrsia que se’n pogués derivar. 

En el cas de que l’usuari o usuària tinguin el seu domicili fora d’España, Fundació Catalana de Pediatria i l’usuari o usuària se sotmetran, amb la renúncia expressa a qualsevol altre fòrum, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (España). 

Aquest lloc web també compleix l’Avís Legal de les Societats científiques que integren la Fundació Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears: http://www.scpediatria.cat/?p=page/html/avis

CASTELLANO

Este Aviso Legal tiene el objetivo de informarte de tus derechos y obligaciones como usuario de este sitio web. Aquí encontrarás toda la información que necesitas sobre este sitio web, su actividad, los datos personales que recaba y su finalidad, así como las normas de uso que regulan el uso de esta web.

En el momento en que accedas a este sitio web pediatresap.cat asumes la condición de usuario, por lo que el contenido de este Aviso Legal te afecta directamente. Por eso, es importante que lo leas para disipar cualquier duda que puedas tener y tener conocimiento de causa sobre las condiciones que estás aceptando.

Para empezar, debes saber que este sitio web cumple con las normativas vigentes en materia de protección de datos, con el objetivo de aportarte las garantías, la seguridad y la transparencia que, como usuario te corresponden, a la hora de utilizar esta web.

El RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas) que es la nueva normativa de la Unión Europea que unifica la regulación del tratamiento de los datos personales en los distintos países de la UE.

La LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, el Reglamento de desarrollo de la LOPD) que regula el tratamiento de los datos personales y las obligaciones que debemos asumir los responsables de una web o un blog a la hora de gestionar esta información.

La LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico) que regula las transacciones económicas mediante medios electrónicos, como es el caso de este blog.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

El responsable y titular de este sitio web es Fundació Catalana de Pediatria

  • Nombre: Fundació Catalana de Pediatria
  • CIF: G-60783826
  • Domicilio Social: c/Major de Can Caralleu, 1-7 08017 Barcelona
  • Actividad del sitio web: mostrar información sobre la Secció d’Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria.
  • Correo electrónico: hola@pediatresap.cat

NORMAS DE ACCESO AL SITIO WEB

Como usuario de nuestra web, también tienes una serie de obligaciones:

No podrás utilizar este sitio web para la realización de actividades contrarias a las leyes, a la moral, al orden público y, en general, a hacer un uso conforme a las condiciones establecidas en el presente Aviso Legal.

No podrás realizar actividades publicitarias o de explotación comercial remitiendo mensajes que utilicen una identidad falsa.

Tú serás el único responsable de la veracidad y exactitud de los contenidos que introduzcas en esta web y de los datos personales que nos facilites con las finalidades previstas en nuestra Política de Privacidad.

También serás el único responsable de la realización de cualquier tipo de actuación ilícita, lesiva de derechos, nociva y/o perjudicial en los sitios de terceros a los que te podamos derivar desde este sitio web para el desarrollo de nuestra actividad.

Como responsable del sitio web, Fundació Catalana de Pediatria podrá interrumpir el servicio de la página que esté siendo utilizado por el usuario y resolver de modo inmediato la relación si detecta un uso de la web o de cualquiera de los servicios que en la mismo se ofertan que pueda considerarse contrario a lo expresado en el presente Aviso Legal.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

La totalidad de este sitio web (texto, imágenes, marcas, gráficos, logotipos, botones, archivos de software, combinaciones de colores, así como la estructura, selección, ordenación y presentación de sus contenidos) se encuentra protegida por las leyes vigente sobre Propiedad Intelectual e Industrial, quedando prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, salvo para uso personal y privado.

Como titular de este sitio web, Fundació Catalana de Pediatria no garantiza que los contenidos sean precisos o libres de error o que el libre uso de los mismos por parte de los usuarios no infrinja los derechos de terceras partes. El buen o mal uso de esta página y de sus contenidos es responsabilidad del usuario.

Asimismo, queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, cesión o redifusión, total o parcial, de la información contenida en la página, cualquiera que fuera su finalidad y el medio utilizado para ello, sin autorización previa de Fundació Catalana de Pediatria.

ENLACES O LINKS

Este sitio web incluye enlaces o links a sitios de terceros. Las páginas pertenecientes a estos terceros no han sido revisadas ni son objeto de controles por nuestra parte, por lo que Fundació Catalana de Pediatria no podrá ser considerado responsable de los contenidos de estos sitios web, ni de las medidas que se adopten relativas a su privacidad o al tratamiento de sus datos de carácter personal u otros que pudieran derivarse.

Por todo ello, te recomendamos la lectura detenida de las condiciones de uso, política de privacidad, avisos legales y/o similares de estos sitios.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

En ejercicio de su derecho como titular de esta web, te informamos de que Fundació Catalana de Pediatria no se hace responsable en ningún caso de lo siguiente:

La calidad del servicio, la velocidad de acceso, el correcto funcionamiento ni la disponibilidad ni continuidad de funcionamiento de la página.

La existencia de virus, malware, programas maliciosos o dañinos en los contenidos.

El uso ilícito, negligente, fraudulento o contrario a este Aviso Legal.

La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios prestados por terceros y puestos a disposición de los usuarios en este sitio web.

De los daños que pudieran provenir del uso ilegal o indebido de este blog.

POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Este sitio web cumple con la normativa vigente en materia de protección de datos, lo que implica que, como usuario, deberás dar tu consentimiento expreso antes de facilitarnos datos personales a través de los diferentes formularios puestos a disposición en las secciones de nuestra página.

Para ello, en aras de la transparencia y el ejercicio de tu derecho, nuestro deber es informarte sobre los datos personales que recabamos, almacenamos y tratamos y con qué finalidades, teniendo en cualquier momento la posibilidad de revocar libremente tu consentimiento.

Toda esta información la podrás encontrar en nuestra política de privacidad.

POLÍTICA DE COOKIES

Tal y como te informamos nada más acceder a nuestra web, este sitio utiliza cookies propias y de terceros con el objetivo de proporcionarte la mejor experiencia de usuario y desarrollar nuestra actividad.

En cualquier momento, tendrás la opción de configurar tu navegador para desestimar el uso de estas cookies que, en algún caso, afectarán a tu experiencia de usuario.

Para acceder a la información completa sobre el uso de cookies en este sitio web, su finalidad y su desestimación, puedes consultar nuestra Política de cookies.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

El presente Aviso Legal se encuentra sometido a la legislación española vigente.

En caso necesario, ante cualquier tipo de controversia de carácter legal, Fundació Catalana de Pediatria y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someterán a los Juzgados y Tribunales del domicilio del Usuario para cualquier controversia que pudiera derivarse.

En el caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, Fundació Catalana de Pediatria y el usuario se someterán, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales de Barcelona (España).

Este sitio web tambien cumple el Avís Legal de las Societats científiques que integren la Fundació Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears: http://www.scpediatria.cat/?p=page/html/avis